Akupunktur mot barnlöshet

Akupunktur vid ofrivillig barnlöshet – hur funkar det egentligen?

Här hittar du information om hur du kan ta hjälp av akupunktur för att öka dina möjligheter att bli gravid. Akupunktur har under långa tider används, mest i österländsk medicin, för hjälp mot barnlöshet.

Under året uppdaterar jag löpande sidan med ny och fördjupad information.

Har du några som helst frågor eller funderingar är du hemskt välkommen att kontakta mig här.

Akupunktur – en alternativ behandlingsform

Akupunktur räknas, i Sverige, tillsammans med bland annat zonterapi och akupressur, som en alternativ behandlingsform.

Karolinska institutet har under de senaste åren bland annat forskat kring effekterna av akupunktur och meditation. Studierna har visat att det finns skäl att tro att dessa behandlingsformer verkligen fungerar. Andra menar dock att det enbart har att göra med den så kallade placeboeffekten.

Bevisligen finns det dock många par som har blivit hjälpa av akupunktur mot barnlöshet, om det beror på behandlingen i sig, eller om det beror på placeboeffekten spelar kanske mindre roll.

Akupunktur vid barnlöshet?

Behandlingsformen används av många par som är barnlösa av oförklarliga skäl. Alltså när det inte finns några direkta medicinska förklaringar till att paret är barnlöst.

Andra par som har genomgått läkarundersökningar och där det konstaterats vad som är den bakomliggande orsaken till barnlösheten kan också bli hjälpta.

I detta fall beror det såklart på vad den underliggande orsaken egentligen är. Som alla andra behandlingsformer finns det även begränsningar i vad akupunktur kan åstadkomma.

Inte helt sällan så kombineras en akupunktur-behandlingsserie med ett örttillskott, en naturlig del av TCM.

(TCM står för Traditional Chinese Medicine, alltså traditionell kinesisk medicin, och är ett samlingsnamn för flera olika behandlingsformer. Forskning och kliniska studier har visat delvis olika resultat av effekten av TCM behandlingar med till exempel örter kombinerat med akupunktur. Båda en mycket viktig aspekt av den kinesiska hälsotraditionen.

Jag rekommenderar att du tar dig en titt på forumet familjeliv. Där finns en intressant diskussion om just olika personers erfarenhet av akupunktur mot barnlöshet. Samt även lite om TCM Örter.)

Hur fungerar akupunktur?

Akupunktur och kinesiska örter har använts i tusentals år för att naturligt öka fertiliteten. Även om mekanismen och tillvägagångssättet skiljer sig från västerländsk medicin kan båda bidra till att förbättra kvinnors fertilitet, och de två skolorna tillsammans har visat en ännu större kombinerad effekt.

Det kan tyckas konstigt att infoga hårtunna nålar på olika ställen i kroppen kan påverka fertiliteten, men nyligen genomförda studier börjar bevisa vad läkare i Kina har känt till i århundraden.

Våra kroppar försöker hela tiden att läka och skapa jämvikt, homeostas, men ibland är de för stressade eller har inte rätt resurser för att självkorrigera. Symtom är kroppens sätt att berätta för oss att något är ”avstängt” och akupunktur är en metod för att kommunicera tillbaka och uppmuntra kroppen att prestera optimalt.

Det gör det genom att påverka fysiologiska reaktioner och processer i kroppen som fungerar som kommunikationsmetoder, inklusive hormoner, nerver, blodflöde, neurotransmittorer, smärtreceptorer, fascia, muskeltonus och immunfaktorer.

Akupunkturen skickar ett meddelande att ändra. Akupunktur, tillsammans med kinesiska örter, kostförändringar och andra livsstilsförändringar, kan ta trycket från ett stressat system och ge byggstenarna för läkning.

Ibland kan kroppen inte helt självkorrigera, det är där västerländsk medicin utmärker sig. Västerländska medicinska behandlingar är ofta inriktade på att göra kroppens jobb för det, medan kinesisk medicin försöker hjälpa kroppen självkorrigera.

Båda behandlingarna kan vara kraftfulla, men båda har begränsningar. När de används tillsammans kan effekterna på hälsan – och särskilt på fertiliteten – vara potentiellt större än effekterna av endera behandlingen som används ensam.

 

Varma hälsningar Lovisa Blomqvist