D-vitamin och fertilitet

Hur hänger D-vitamin och fertilitet ihop? Till att börja med finns vitamin D-receptorn (VDR) och vitamin D-metaboliserande enzymer i reproduktiva vävnader hos både män och kvinnor.

Vitamin D, även känt som solskensvitaminet, produceras av kroppen som svar på solljus. Det kan också konsumeras genom olika livsmedel och kosttillskott.

På senare tid har forskning dykt upp som visar att D-vitamin positivt kan påverka både manlig och kvinnlig fertilitet och ens chanser att bli gravid.

Den här artikeln kommer att gå igenom hur D-vitamin påverkar fertiliteten och hur låg D-vitamin-nivå eller D-vitaminbrist kan minska chansen för befruktning.

Vill du börja med D-vitamin?

❤️ Då ska du beställa Vitamin D3 4000 IE här

Snabba fakta

 • Människor anses löpa risk för D-vitaminbrist om deras koncentration av 25(OH)D i serum är lägre än 30 nmol/L.
 • Omkring 40 % av USA:s befolkning anses ha D-vitaminbrist.
 • Många studier har visat att D-vitaminbrist är relaterat till minskad fertilitet och olika negativa graviditetsutfall.
 • Tillskott av D-vitamin har kopplats till förbättrad kvinnlig fertilitet och graviditetsresultat.
 • Studier har visat att infertila män med D-vitaminbrist hade signifikant lägre spermieproduktion och rörlighet hos spermierna jämfört med män med normal D-vitaminstatus.
 • D-vitamintillskott kan hjälpa till att öka testosteronnivåerna med upp till 25 % på ett år.

Vad är vitamin D

D-vitamin är ett fettlösligt vitamin som kan erhållas från mat, kosttillskott och solexponering.

Vitamin D har många positiva biologiska effekter på kroppen, inklusive att minska inflammation, stimulera immunförsvaret, öka upptaget av näringsämnen och är förknippat med positiva reproduktiva mätningar och resultat.

Vad är en normal D-vitaminnivå?

Forskare är inte överens om en ”normal” eller ”standard” vitamin D-nivå. De har dock etablerat ett intervall mellan D-vitaminbrist och tillräcklighet.

Människor anses löpa risk för D-vitaminbrist om deras koncentration av 25(OH)D i serum är mindre än 30 nmol/L. En nivå på 50 nmol/L eller mer är tillräcklig för de flesta. Det mest exakta sättet att mäta vitamin D-nivåer är ett 25-hydroxi-vitamin D-test utfört på ett blodprov.

Forskning visar att upp till 42 % av den amerikanska befolkningen har D-vitaminbrist.

Kolla in tabellen nedan för att se hur olika koncentrationer av 25-hydroxivitamin D [25(OH)D] i serum relaterar till din hälsa, från National Institutes of Health.

Tabell 1: Serum 25-Hydroxyvitamin D [25(OH)D] Koncentrationer och hälsa

nmol/L*         ng/mL*           Hälsostatus    

<30                   <12                 Förknippas med D-vitaminbrist

30 to <50       12 to <20         Anses vara otillräcklig för den allmänna hälsan

≥50                   ≥20                 Anses vara tillräcklig för den allmänna hälsan

>125                >50                  Kopplad till potentiella negativa effekter

* Serumkoncentrationer av 25(OH)D rapporteras i både nanomol per liter (nmol/L) och nanogram per milliliter (ng/ml). En nmol/L = 0,4 ng/ml och 1 ng/ml = 2,5 nmol/L.

En bra idé kan vara att kontrollera din D-vitaminnivå. Ett D-vitamintest borde vara en grundläggande del av din fertilitetstestning.

Rekommenderat dagligt intag

De officiella rekommenderade dagliga intagsnivåerna för D-vitamin är relativt konsekventa över kön, ålder och graviditetsstatus.

Studier visar och många läkare rekommenderar att kvinnor som försöker bli gravida, är gravida eller ammar bör konsumera högre nivåer av vitamin D: mellan 50-100 mcg dagligen, motsvarande 2000-4000 IE per dag.

Detta beror till stor del på det faktum att D-vitaminnivåer har visat sig vara positivt associerade med många fertilitets- och graviditetsåtgärder och nästan 40 % av befolkningen har brist och måste behöva mer för att bygga upp sina D-vitaminförråd.

På samma sätt kan kvinnor som ammar också se till att öka sitt D-vitamin eftersom ett nyfött barns D-vitaminnivå till stor del beror på moderns D-vitaminstatus.

Andra faktorer kan också påverka en persons rekommenderade dagliga intag och vitamin D-nivå, som deras geografiska läge, vilket kan avgöra exponering för solljus.

Som tidigare nämnts kan dessa rekommenderade kosttillskott för D-vitamin uppnås genom att äta vissa livsmedel eller ta D-vitamintillskott. Fortsätt läsa den här artikeln för mer information om mat och kosttillskott. Men för nu, låt oss dyka in i hur D-vitamin och fertilitet är relaterade!

Hur en låg nivå av D-vitamin påverkar kvinnlig fertilitet

D-vitaminbrist har associerats med ett antal kvinnliga fertilitetsproblem, inklusive PCOS, endometrios och myom. Forskning tyder på att vitamin D påverkar flera symtom på polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) som är kända för att negativt påverka fertiliteten, som ägglossningsdysfunktion, insulinresistens och hyperandrogenism. Forskare tror att D-vitaminbrist också kan bidra till patogenesen av endometrios på grund av dess antiinflammatoriska egenskaper.

Många studier har visat att D-vitaminbrist är relaterad till minskad fertilitet och negativa graviditetsresultat. Forskning visar att upp till 42% av den amerikanska befolkningen har D-vitaminbrist. En del fertilitetskliniker ordinerar vitamin D-testning som en del av deras initiala screeningprocess. Om en patients resultat indikerar att de har lågt D-vitamin eller har D-vitaminbrist, rekommenderas de att ta D-vitamintillskott.

Viss forskning har visat att D-vitaminbrist är associerad med lägre graviditetsfrekvens, särskilt för kvinnor som genomgår in vitro fertiliseringsbehandling (IVF). En speciell studie fann ett signifikant samband mellan vitamin D och implantation, klinisk graviditet och levande födelsetal.

Tillskott av D-vitamin har kopplats till förbättrad kvinnlig fertilitet och graviditetsresultat. Forskning har visat att D-vitamintillskott kan förbättra menstruationsfrekvensen och metabola störningar hos kvinnor med PCOS. D-vitamintillskott har också visat sig förbättra IVF-resultaten, särskilt för kvinnor med PCOS. I en studie drog forskarna slutsatsen att D-vitamintillskott leder till en förbättring av kvaliteten på embryon och en signifikant högre klinisk graviditetsfrekvens.

Verkligen starka skäl till att ta D-vitamin! Du kan köpa ett bra D-vitamintillskott här (välj styrka 4000 IE) ❤️

D-vitamin och manlig fertilitet

Det enklaste sättet att mäta en mans fertilitet är genom en spermaanalys. En spermaanalys mäter flera olika parametrar för spermier för att bestämma dess övergripande kvalitet. Forskning har visat att låg D-vitaminstatus har associerats med försämrad spermakvalitet. Detta orsakas troligen av D-vitamins inverkan på testiklarna. D-vitamin påverkar hormonproduktion och spermatogenes (utveckling av spermier).

Studier har visat att infertila män med D-vitaminbrist hade signifikant lägre spermieproduktion och rörlighet jämfört med män med normal D-vitaminstatus. Å andra sidan har höga D-vitaminnivåer kopplats till ökad rörlighet för spermierna. Förutom att stödja spermiers rörlighet har D-vitamin också visat sig ha en positiv effekt på den totala spermakvaliteten.

Men spermakvaliteten är inte det enda som påverkar manlig fertilitet. Manlig fertilitet påverkas också kraftigt av det primära manliga könshormonet, testosteron. Testosteron spelar en viktig roll i utvecklingen av manliga reproduktiva vävnader som testiklarna. Tyvärr har män som lider av D-vitaminbrist visat sig ha lägre testosteronnivåer. Den goda nyheten är att forskning har visat att tillskott av D-vitamin kan öka testosteronnivåerna.

I en studie behandlade forskare patienter med antingen D-vitamintillskott eller placebo. Placebogruppen såg ingen förändring i genomsnittliga testosteronnivåer från deras baslinjemätning till deras efterbehandlingsresultat. D-vitamintillskottsgruppen såg en signifikant ökning av totala testosteronnivåer från 10,3 nmol/l till 13,4 nmol/m, bioaktiva testosteronnivåer från 5,21 nmol/l till 6,25 nmol/l och fritt testosteronnivåer från 0,222 nmol/l till 0,267 nmol/l /l.

Genomsnittliga cirkulerande 25(OH)D-koncentrationer ökade också signifikant med 53,5 nmol/l i D-vitamingruppen. Denna studie visade att D-vitamintillskott kan hjälpa till att öka testosteronnivåerna med upp till 25 % på ett år.

Så det är bara att sätta igång 😊 Beställ din burk här med vitamin D3 4000 IE.

D-vitamin och graviditet

Som tidigare nämnts får bebisar sitt D-vitamin från sina mammor under både graviditet och amning. Maternell D-vitaminbrist är förknippat med barnsjukdomen rakitis och långvariga problem, inklusive schizofreni och typ 1-diabetes. Som sådan är det viktigt att se till att mammans D-vitaminnivåer är tillräckliga både under graviditeten och medan de ammar.

I en longitudinell studie tittade forskare på att mäta D-vitaminstatus hos friska gravida kvinnor jämfört med icke-gravida kvinnor i samma ålder. Forskare fann att gravida kvinnor hade lägre D-vitaminkoncentrationer jämfört med icke-gravida kvinnor. De fann också att D-vitaminstatus var högre hos gravida kvinnor som rapporterade att de tog multivitamintillskott. Denna studie visade att D-vitamintillskott kan förbättra D-vitaminnivåerna för gravida kvinnor, men är det säkert?

I en annan studie mätte forskare säkerheten för D-vitamintillskott under graviditeten. För de 350 kvinnorna under graviditeten tillskrevs inte en enda biverkning till D-vitamintillskott. Forskare drar slutsatsen att D-vitamintillskott är både säkert och effektivt för kvinnor under hela graviditeten.

Det är värt att understryka att D-vitaminintag och D-vitaminbrist hos gravida och ammande kvinnor är mycket vanliga världen över. Jag rekommenderar starkt att du tar vitamin D, speciellt om du försöker bli gravid och dina D-vitaminnivåer är låga eller otillräckliga.

De flesta fertilitetstillskott innehåller bara cirka 400 IE vitamin D. Även om detta kan vara tillräckligt för vissa kvinnor, räcker det inte för många för att säkerställa att deras D-vitaminnivåer ligger inom ett hälsosamt intervall. Viss forskning visar att det både är säkert att ta 2000-4000 IE vitamin D dagligen, och att det verkligen rekommenderas för kvinnor, särskilt de som är gravida.

Hur du ökar dina D-vitaminnivåer

Nu när du vet hur vanlig D-vitaminbrist är och alla fördelarna med D-vitamin för fertilitet, låt oss diskutera hur du kan få mer!

Få lite sol

Din läkare eller föräldrar kan ha sagt till dig att gå ut och få lite sol. Solen är en underbar energigivande kraft som är fantastisk av många anledningar, men den viktigaste är att den hjälper våra kroppar att producera vitamin D. När den utsätts för solljus producerar vår hud vitamin D från kolesterol. D-vitaminsyntes sker när UVB-strålar från solen träffar kolesterolet i våra hudceller. Solen förser våra hudceller med energi så att syntesen kan ske.

Även om solen är en stor naturlig källa till D-vitamin, kan det vara svårt att säkerställa tillräckliga nivåer endast genom solexponering. Solljus kan vara sällsynt under vintermånaderna beroende på var du bor. Det är också viktigt att notera att personer med mörkare hud har mer melanin i det epidermala lagret av huden. Melanin minskar hudens förmåga att producera D-vitamin från solljus. Detta förklarar varför personer med mörkare hy är mer benägna att ha D-vitaminbrist än personer med ljusare hud.

Livsmedel

Tro det eller ej, bara en handfull livsmedel innehåller betydande mängder D-vitamin. De flesta livsmedel är fisk och är inte så väldigt vanliga i västerländsk kost. Exempel på D-vitamin innehåll i några livsmedel:

 • Lax 155 g: 815 IE
 • Strömming 143 g: 306 IE
 • Konserverad tonfisk 100 g: 268 IE
 • Äggula (en stor) 17 g: 37 IE

Som du kan se är det extremt svårt att enbart förlita sig på kosten för att uppnå den rekommenderade dagliga mängden om 2000-4000 IE D-vitamin från enbart diet. Det är därför de flesta fertilitetsspecialister rekommenderar D-vitamintillskott.

Ta ett D-vitamintillskott

Som nämnts i den här artikeln har D-vitamintillskott visat sig ha många positiva effekter på både manlig och kvinnlig fertilitet. Nyligen genomförda studier har också visat att tillskott av D-vitamin kan öka chanserna för graviditet hos par som använder fertilitetsbehandlingar.

Annan forskning tyder på att D-vitamintillskott kan vara fördelaktigt för metabola, endokrina och fertilitetsaspekter specifikt för patienter med PCOS. Att ta kosttillskott är det enklaste och mest effektiva sättet att säkerställa att du får i dig tillräckligt med D-vitamin.

Att välja ett D-vitamintillskott

När du ska välja D-vitamintillskott är det viktigt att du väljer ett med Vitamin D3 (kolekalciferol). Det är den formen av vitamin D som produceras i kroppen när din hud har exponerats för solljus, och det är den formen som vi bäst kan tillgodogöra oss.

Det är också viktigt att du får tillräckligt mycket D-vitamin genom tillskottet.

När du ska börja med vitamin D för att få D-vitaminnivån i din kropp till godtagbar nivå är det lämpligt att du tar 4000 IE per dag (IE står för internationella enheter). 4000 IE motsvarar 100 mcg. Du bör ta det under 2-3 månader.

Efter det så kan du ändra din dos. Under vinterhalvåret är det lämpligt att du tar 2000-4000 IE per dag, medan under sommarhalvåret räcker det med upp till 2000 IE per dag för att upprätthålla en bra nivå i kroppen (det beror på hur mycket solljus du exponerar din hud för).

Du kan testa din D-vitaminnivå för att kolla hur du ligger till, och justera ditt D-vitaminintag.

Blir du gravid, och sedan när du ammar, så är det viktigt att du fortsätter med D-vitamin.

Jag kan rekommendera de här D-vitamintillskotten:

Sammanfattningsvis om D-vitamin, fertilitet och graviditet

D-vitamin är ett viktigt näringsämne för många av vår kropps biologiska processer, inklusive fertilitet.

Tyvärr kan det vara extremt svårt att säkerställa lämpliga D-vitaminnivåer enbart genom diet och solexponering. Nästan 40 % av den amerikanska befolkningen har D-vitaminbrist, och kvinnor som är gravida/ammande kan behöva konsumera ännu mer D-vitamin per dag för att säkerställa lämpliga nivåer.

Att komplettera D-vitamin är ett säkert och effektivt sätt att få din dagliga dos av D-vitamin för att förbättra både manlig och kvinnlig fertilitet och för att förbättra graviditetsresultaten.

Så se till att börja med D-vitamin så snart som möjligt när du vill få barn, beställ din burk här 😊

 


Artikelkällor

 1. Arslan S, Akdevelioğlu Y. The Relationship Between Female Reproductive Functions and Vitamin D. J Am Coll Nutr. 2018 Aug;37(6):546-551. PMID: 29533153, DOI: 10.1080/07315724.2018.1431160.
 2. Sizar et al. Vitamin D Deficiency. July 21, 2021. PMID: 30335299. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532266/)
 3. Parva et al. Prevalence of Vitamin D Deficiency and Associated Risk Factors in the US Population (2011-2012). Cureus. 2018 Jun; 10(6): e2741. PMID: 30087817, DOI: 10.7759/cureus.2741.
 4. Pilz et al. The Role of Vitamin D in Fertility and during Pregnancy and Lactation: A Review of Clinical Data. Int J Environ Res Public Health. 2018 Oct; 15(10): 2241. PMID: 30322097, DOI: 10.3390/ijerph15102241.
 5. Pilz et al. The Role of Vitamin D in Fertility and during Pregnancy and Lactation: A Review of Clinical Data. Int J Environ Res Public Health. 2018 Oct; 15(10): 2241. PMID: 30322097, DOI: 10.3390/ijerph15102241.
 6. Cito et al. Vitamin D and Male Fertility: An Updated Review. World J Mens Health. 2020 Apr; 38(2): 164–177. PMID: 31190482, DOI: 10.5534/wjmh.190057.
 7. Pilz et al. Effect of vitamin D supplementation on testosterone levels in men. Horm Metab Res. 2011 Mar;43(3):223-5. PMID: 21154195, DOI: 10.1055/s-0030-1269854.
 8. National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Vitamin D: Fact Sheet for Health Professionals. Updated: August 17, 2021. (https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/)
 9. Curtis et al. Maternal Vitamin D Supplementation during Pregnancy. Br Med Bull. 2018 Jun 1; 126(1): 57–77. PMID: 29684104, DOI: 10.1093/bmb/ldy010.
 10. Rudick et al. Characterizing the influence of vitamin D levels on IVF outcomes. Hum Reprod. 2012 Nov;27(11):3321-7. PMID: 22914766, DOI: 10.1093/humrep/des280.
 11. Lerchbaum E, Obermayer-Pietsch B. Vitamin D and fertility: a systematic review. Eur J Endocrinol. 2012 May;166(5):765-78. PMID: 22275473 DOI: 10.1530/EJE-11-0984.
 12. Zhao et al. Vitamin D improves in-vitro fertilization outcomes in infertile women with polycystic ovary syndrome and insulin resistance. Minerva Med. 2019 Jun;110(3):199-208. PMID: 30612423 DOI: 10.23736/S0026-4806.18.05946-3.
 13. Blomberg Jensen et al. Vitamin D deficiency and low ionized calcium are linked with semen quality and sex steroid levels in infertile men. Hum Reprod. 2016 Aug;31(8):1875-85. PMID: 27496946 DOI: 10.1093/humrep/dew152.
 14. Zhu et al. Investigation of serum vitamin D levels in Chinese infertile men. Andrologia. 2016 Dec;48(10):1261-1266. PMID: 26992658 DOI: 10.1111/and.12570.
 15. Muscogiuri et al. Shedding new light on female fertility: The role of vitamin D. Rev Endocr Metab Disord. 2017 Sep;18(3):273-283. PMID: 28102491 DOI: 10.1007/s11154-017-9407-2.
 16. Trummer et al. Vitamin D, PCOS and androgens in men: a systematic review. Endocr Connect. 2018 Mar;7(3):R95-R113. PMID: 29449314, DOI: 10.1530/EC-18-0009.
 17. Blomberg Jensen et al. Effects of Vitamin D Supplementation on Semen Quality, Reproductive Hormones, and Live Birth Rate: A Randomized Clinical Trial. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 103, Issue 3, March 2018, Pages 870–881.
 18. De Angelis et al. The role of vitamin D in male fertility: A focus on the testis. Rev Endocr Metab Disord. 2017 Sep;18(3):285-305. PMID: 28667465 DOI: 10.1007/s11154-017-9425-0.
 19. Blomberg Jensen et al. Vitamin D is positively associated with sperm motility and increases intracellular calcium in human spermatozoa. Hum Reprod. 2011 Jun;26(6):1307-17. PMID: 21427118 DOI: 10.1093/humrep/der059.
 20. Blomberg Jensen M. Vitamin D and male reproduction. Nat Rev Endocrinol. 2014 Mar;10(3):175-86. PMID: 24419359, DOI: 10.1038/nrendo.2013.262.
 21. Wehr et al. Association of vitamin D status with serum androgen levels in men. Clin Endocrinol (Oxf). 2010 Aug;73(2):243-8. PMID: 20050857 DOI: 10.1111/j.1365-2265.2009.03777.x
 22. Holmes et al. Vitamin D deficiency and insufficiency in pregnant women: a longitudinal study. Br J Nutr. 2009 Sep;102(6):876-81. PMID: 19331703, DOI: 10.1017/S0007114509297236.
 23. Hollis et al. Vitamin D supplementation during pregnancy: double-blind, randomized clinical trial of safety and effectiveness. J Bone Miner Res. 2011 Oct;26(10):2341-57. PMID: 21706518, DOI: 10.1002/jbmr.463.
 24. American Pregnancy Association. Vitamin D and Pregnancy. (https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/pregnancy-health-wellness/vitamin-d-and-pregnancy/ )
 25. Nair R, Maseeh A. Vitamin D: The “sunshine” vitamin. J Pharmacol Pharmacother. 2012 Apr-Jun; 3(2): 118–126. PMID: 22629085.
 26. Boisen et al. Possible influence of vitamin D on male reproduction. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017 Oct;173:215-222. PMID: 27693423 DOI: 10.1016/j.jsbmb.2016.09.023.